Име АБС H2415 ST10 Сонненберг спрус
Опис АБС H2415 ST10 Сонненберг спрус. Кант трака со дезен и декор соодветен со иверицата.
Наслов АБС H2415 ST10 Сонненберг спрус
Структура ST10 Deepskin Rough