Име База за вентилација на фрижидер M60/СП18
Димензии A-563,5 / B-44 / C-108 / D-236 / E-364 / F-460 / G-25mm / 60cm елемент / корпус 18мм
Финиш црна
Производител Emuca
Потекло Шпанија
Материјал пластика
Шифра Опис Цена
7708 Emuca base frigo база за фрижидер M60/СП18 995 ден. по ком.