Име Вертикален мултиконектор 3UE + 2 USB
Производител Emuca
Потекло Италија
Материјал метал, пластика
Монтирање Може да се вгради и во високи и ниски елементи благодарение на неговиот дизајн. Лесно се извлекува и може мануелно да се затвори односно скрие. Содржи три шуко приклучници и два USB конектори за полнење на електронски уреди.