Име ПТО магнет со плочка
Димензии Ø10; L=40mm
Производител Kesseböhmer
Потекло Германија
Материјал Пластика
Шифра Опис Цена
7188 ПТО магнет со плочка 802 ден. по ком.