Име пто одбојник со кука
Финиш Бела
Производител Emuca
Потекло Италија
Материјал метал,пластика
Шифра Опис Цена
4510 ПТО одбојник со кука бел 104 ден. по ком.