Име С95 Шарка коленаста со отклопен федер
Димензии Ø35мм
Финиш Никел
Производител Emuca
Потекло Италија
Материјал Челик
Опис • Со Ø 35mm • За дебелина на врата од 14-23mm • Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm • Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm • Автоматско отворање со отклопен федер
Шифра Опис Цена
7902 C95 шарка коленаста со отклопен федер 33 ден. по ком.