Име ABS Q3176 STRO Pewter Halifax Oak
Производител Egger
Потекло Австрија
Материјал ABS
Опис ABS Q3176 STRO Pewter Halifax Oak ABS трака со контра год шара. Обезбедува автентичен изглед на талпа.