Име ABS Q3403 STRO White Mountain Larch
Производител Egger
Потекло Австрија
Материјал Полиметил мета крилат
Опис ABS Q3403 STRO White Mountain Larch ABS трака со контра год шара. Обезбедува автентичен изглед на талпа.