Име ABS Q3406 STRO Anthracite Mountain Larch
Производител Egger
Потекло Австрија
Материјал ABS
Опис ABS Q3406 STRO Anthracite Mountain Larch ABS трака со контра год шара. Обезбедува автентичен изглед на талпа.