Име ABS Q3408 STRO Thermo Brown Mountain Larch
Производител Egger
Потекло Австрија
Материјал ABS
Опис ABS Q3408 STRO Thermo Brown Mountain Larch ABS трака со контра год шара. Обезбедува автентичен изглед на талпа.