Име ARCITECH H=94/218mm ШАМПАЊ
Димензии H=94/218mm L=500/ 450/ 400/ 350/ 300mm
Финиш Шампањ
Производител Hettich
Потекло Германија
Материјал Челик, пластика
Опис Комплетот содржи: Метални двојни страници со висина од 94mm / водилки Actro со целосно извлекување – 40kg носивост / релинзи / држачи за релиниз / задни држачи / фронт конектори / капачиња. *можнос за среден релинг.
Шифра Опис Цена
1237 ARCITECH H=94/218mm L=500mm ШАМПАЊ 3430 ден. по ком.
/ ARCITECH H=94/218mm L=450mm ШАМПАЊ 3326 ден. по ком.
/ ARCITECH H=94/218mm L=400mm ШАМПАЊ 3226 ден. по ком.
/ ARCITECH H=94/218mm L=350mm ШАМПАЊ 3160 ден. по ком.
/ ARCITECH H=94/218mm L=300mm ШАМПАЊ 2950 ден. по ком.