Име C95 Шарка полуколено со отклопен федер
Димензии Ø35мм
Финиш Никел
Производител Emuca
Потекло Италија
Материјал Челик
Опис • Со Ø 35mm • За дебелина на врата од 14-23mm • Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm • Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm • Автоматско отворање со отклопен федер
Шифра Опис Цена
7870 C95 шарка полуколено со отклопен федер 33 ден. по ком.