Име Curve
Димензии 100/150/200/300/400mm
Финиш Бела, Црна, Елокиран мат, Инокс
Производител Sambeat
Потекло Шпанија
Материјал Алуминиум
Шифра Опис Цена
91905 Curve ногара со регулатор елоксиран мат Н100мм 159 ден. по ком.
91910 Curve ногара со регулатор инокс Н100мм 170 ден. по ком.
91914 Curve ногара со регулатор црна Н100мм 187 ден. по ком.
91915 Curve ногара со регулатор бела Н100мм 187 ден. по ком.
91906 Curve ногара со регулатор елоксиран мат Н150мм 181 ден. по ком.
91911 Curve ногара со регулатор инокс Н150мм 198 ден. по ком.
91916 Curve ногара со регулатор црна Н150мм 214 ден. по ком.
91917 Curve ногара со регулатор бела Н150мм 214 ден. по ком.
91907 Curve ногара со регулатор елоксиран мат Н200мм 203 ден. по ком.
91912 Curve ногара со регулатор инокс Н200мм 224 ден. по ком.
91918 Curve ногара со регулатор црна Н200мм 240 ден. по ком.
91919 Curve ногара со регулатор бела Н200мм 240 ден. по ком.
91908 Curve ногара со регулатор елоксиран мат Н300мм 247 ден. по ком.
91920 Curve ногара со регулатор црна Н300мм 292 ден. по ком.
91921 Curve ногара со регулатор бела Н300мм 292 ден. по ком.
91909 Curve ногара со регулатор елоксиран мат Н400мм 291 ден. по ком.
91913 Curve ногара со регулатор инокс Н400мм 334 ден. по ком.
91922 Curve ногара со регулатор црна Н400мм 343 ден. по ком.
91923 Curve ногара со регулатор бела Н400мм 343 ден. по ком.