Име FR 402 водилка со тркалце
Димензии L=300mm; L= 350mm; L= 400mm; L= 450mm; L=500mm; L=550mm
Финиш бела
Производител Hettich
Потекло Германија
Материјал челик
Опис Stop Control- интегриран механизам за самозатварање, со двоно запирање. Компензација на автоматска толеранција ± 1 mm, носивос 25kg
Шифра Опис Цена
7014 FR 402 водилка 300mm/ лева-десна сет 203 ден. по ком.
6993 FR 402 водилка 350mm/ лева-десна сет 211 ден. по ком.
6998 FR 402 водилка 400mm/ лева-десна сет 220 ден. по ком.
6989 FR 402 водилка 450mm/ лева-десна сет 225 ден. по ком.
7007 FR 402 водилка 500mm/ лева-десна сет 240 ден. по ком.
6984 FR 402 водилка 550mm/ лева-десна сет 256 ден. по ком.