Име InnoTech atira систем за прифаќање на внатрешна фиока антрацит
Финиш антрацит
Производител Hettich
Потекло Германија
Материјал пластика
Шифра Опис Цена
7550 InnoTech atira систем за прифаќање на внатрешна фиока антрацит 541 ден. по ком.