Име InnoTech Atira H=144mm Silent со меко затвoрање / Бела
Димензии H=144mm L=300mm; 350mm; 420mm; 470mm; 520mm
Финиш бела
Производител Hettich
Потекло Германија
Материјал метал
Монтирање МОНТАЖА
Опис Комплетот содржи: Метални двојни страници со висина од 70mm / водилки Quadro со целосно извлекување – 30kg носивост / задни држачи / горни релинзи / фронт конектори / капачиња
Шифра Опис Цена
IA-144/300-W InnoTech Atira H=144mm L=300mm целосно извлекување 2803 ден. по ком.
IA-144/350-W InnoTech Atira H=144mm L=350mm целосно извлекување 3259 ден. по ком.
IA-144/420-W InnoTech Atira H=144mm L=420mm целосно извлекување 3463 ден. по ком.
IA-144/470-W InnoTech Atira H=144mm L=470mm целосно извлекување 3372 ден. по ком.
IA-144/520-W InnoTech Atira H=144mm L=520mm целосно извлекување 3617 ден. по ком.

Category: