Име InnoTech Atira H=176mm бела
Димензии H=176mm L=300mm; 350mm; 420mm; 470mm; 520mm
Финиш бела
Производител Hettich
Потекло Германија
Материјал метал
Опис Комплетот содржи: Метални двојни страници со висина од 70mm / водилки Quadro со целосно извлекување – 30kg носивост / задни држачи / горни релинзи / средни релинзи / фронт конектори / капачиња
Напомена *можност за среден релинг
Шифра Опис Цена
1131 InnoTech Atira H=176mm L=420mm целосно извлекување 3289 ден. по ком.
1132 InnoTech Atira H=176mm L=470mm целосно извлекување 3230 ден. по ком.
1133 InnoTech Atira H=176mm L=520mm целосно извлекување 3377 ден. по ком.
1134 InnoTech Atira H=176mm L=420mm Push to open целосно извлекување 3795 ден. по ком.
1135 InnoTech Atira H=176mm L=470mm Push to open целосно извлекување 3640 ден. по ком.
1136 InnoTech Atira H=176mm L=300mm целосно извлекување 2906 ден. по ком.
1136 InnoTech Atira H=176mm L=350mm целосно извлекување 3203 ден. по ком.
1137 InnoTech Atira H=176mm L=350mm Push to open целосно извлекување 3639 ден. по ком.