Име InnoTech Atira H=176mm Silent со меко затвoрање / Бела
Димензии H=176mm L=300mm; 350mm; 420mm; 470mm; 520mm
Финиш бела
Производител Hettich
Потекло Германија
Материјал метал
Монтирање МОНТАЖА
Опис Комплетот содржи: Метални двојни страници со висина од 70mm / водилки Quadro со целосно извлекување – 30kg носивост / задни држачи / горни релинзи / средни релинзи / фронт конектори / капачиња
Напомена *можност за среден релинг
Шифра Опис Цена
IA-176/420-W InnoTech Atira H=176mm L=420mm целосно извлекување 3561 ден. по ком.
IA-176/470-W InnoTech Atira H=176mm L=470mm целосно извлекување 3496 ден. по ком.
IA-176/520-W InnoTech Atira H=176mm L=520mm целосно извлекување 3715 ден. по ком.
IA-176/300-W InnoTech Atira H=176mm L=300mm целосно извлекување 2931 ден. по ком.
IA-176/350-W InnoTech Atira H=176mm L=350mm целосно извлекување 3387 ден. по ком.

Category: