Име JEY 0127
Димензии L=147mm / L=197mm / L=297mm / L=347mm / L=397mm / L=447mm / L=497mm / L=597mm / L=797mm / L=897mm / L=997mm
Финиш LM1-Бела мат / LM2-Црна мат
Производител Viefe
Потекло Шпанија
Материјал Замак
Структура JEY 0127 Синтезата помеѓу софистицирано и практично ја опишува Jey, рачка специјално дизајнирана за фронтови со минимална дебелина од 18mm Се вградува во рамнина на самиот фронт што особено доаѓа до израз доколку фронтот е од фурниран материјал или пак дрво. Jey рачката е лесна за дофат и соодветно се комбинира со моделот Jey 2. Достапна е во одредени должини прикажани во табелата подолу.
Шифра Опис Цена
7369 JEY 0127 147mm, Бела мат 359 ден. по ком.
7339 JEY 0127 147mm, Црна мат 359 ден. по ком.
7332 JEY 0127 197mm, Бела мат 377 ден. по ком.
7368 JEY 0127 197mm , Црна мат 377 ден. по ком.
7318 JEY 0127 297mm, Бела мат 454 ден. по ком.
7331 JEY 0127 297mm, Црна мат 455 ден. по ком.
7374 JEY 0127 347mm, Бела мат 482 ден. по ком.
7367 JEY 0127 347mm, Црна мат 482 ден. по ком.
7328 JEY 0127 397mm, Бела мат 499 ден. по ком.
7329 JEY 0127 397mm, Црна мат 499 ден. по ком.
7370 JEY 0127 447mm, Бела мат 588 ден. по ком.
7355 JEY 0127 447mm, Црна мат 582 ден. по ком.
7341 JEY 0127 497mm, Бела мат 618 ден. по ком.
7323 JEY 0127 497mm, Црна мат 618 ден. по ком.
7333 JEY 0127 597mm, Црна мат 655 ден. по ком.
7347 JEY 0127 797mm, Бела мат 760 ден. по ком.
7324 JEY 0127 797mm, Црна мат 760 ден. по ком.
7350 JEY 0127 897mm, Бела мат 988 ден. по ком.
7325 JEY 0127 897mm, Црна мат 979 ден. по ком.
7344 JEY 0127 997mm, Бела мат 1028 ден. по ком.
7336 JEY 0127 997mm, Црна мат 1028 ден. по ком.
90645 JEY 0127 1197mm, Бела мат 1318 ден. по ком.
90647 JEY 0127 597mm, Бела мат 693 ден. по ком.
90649 JEY 0127 697mm, Бела мат 738 ден. по ком.
90646 JEY 0127 1197mm, Црна мат 1280 ден. по ком.
90648 JEY 0127 697mm, Црна мат 735 ден. по ком.
90794 JEY 0127 597mm, брусен челик 705 ден. по ком.
90795 JEY 0127 797mm, брусен челик 929 ден. по ком.
91096 JEY 0127 197мм, брусен челик 312 ден. по ком.
91095 JEY 0127, 297мм брусен челик 398 ден. по ком.
91094 JEY 0127 497мм, брусен челик 609 ден. по ком.
91093 JEY 0127 997мм, брусен челик 1197 ден. по ком.
93456 JEY 0127 497мм, брусен месинг 785 ден. по ком.
93457 JEY 0127 797мм, брусен месинг 1188 ден. по ком.
93477 JEY 0127 597мм, брусен месинг 940 ден. по ком.
93478 JEY 0127 697мм, брусен месинг 1083 ден. по ком.
93479 JEY 0127 897мм, брусен месинг 1406 ден. по ком.