Име Klassik D отклопен систем со магнет
Производител Hettich
Потекло Германија
Материјал Метал
Опис ▶ За дрвени врати и за врати врамени во дрвена рамка ▶ Носивост на еден механизам до 4kg ▶ Систем за сопирање со висок квалитет и со прецизно подесување ▶ За брза, едноставна и прецизна монтажа ▶ Можност за подесување на магнетот за 4mm вклучувајќи и плочка ▶ Може да се монтираат еден или два механизами на една врата ▶ Се препорачува за употреба со Markant 11 шарки ▶ Челик, никел, цинк
Шифра Опис Цена
6970 Класик Д/405 магнет лев 1397 ден. по ком.
7012 Класик Д/405 магнет десен 1397 ден. по ком.
6997 Класик Д/290 магнет лев 1284 ден. по ком.
6987 Класик Д/290 магнет десен 1284 ден. по ком.
7016 Класик Д/365 магнет десен 1345 ден. по ком.
7028 Класик Д/365 магнет лев 1345 ден. по ком.