Име Lynx Q конектор
Производител Emuca
Потекло EU
Материјал Пластика
Опис Q Lynx флексибилен кабел изработен од пластика на неговите краеви, а во средината електричните кабли се покриени со изолационен материјал. Неговата завршница е бела, а каблите се со различни бои за да се разликуваат поларитетите.. Има вкупна должина од 58 милиметри; пластичните делови се 16,3 mm (2) и 25 mm патување на кабелот. Неговата висина е 4,5 mm, а ширината на Q е 8 mm. Бидејќи е флексибилен, може да достигне кривина помеѓу 90 ° и 180 °.

Category: