Име ONA 0372
Димензии C=32mm L=50mm / C=128mm L=200mm/ C=256mm L=350mm/ C=544mm L=600mm/ C=1056mm L=1100mm
Финиш L24 – брусен челик/ L31 брусена сива / L30 брусена црна / бела мат
Производител Viefe
Потекло Шпанија
Материјал Алуминиум
Опис Ona е рачка чијашто форма дава минималистички изглед, а сепак овозможува лесен пристап и отворање на фронтот од елементот. Оваа рачка е лесно вградлива, се прицврстува од позади, што овозможува да биде прифатлива за различни дебелини на материјалот од фронтот. Идеална примена има за кујнски острови и вертикални елементи во простор. Достапна е во финиш на брусен челик,брусенa сивa, брусена црна и мат бела. Најдолгата димензија од 1500mm овозможува да се имплементира на вратички со поголема должина.
Шифра Опис Цена
6463 ONA 0372 128/200мм, брусен челик 259 ден. по ком.
6486 ONA 0372 256/350мм, брусен челик 404 ден. по ком.
6460 ONA 0372 32/50мм, брусен челик 197 ден. по ком.
7830 ONA 0372 128/200мм, брусена сива 303 ден. по ком.
7835 ONA 0372 256/350мм, брусена сива 490 ден. по ком.
7836 ONA 0372 32/50мм, брусена сива 222 ден. по ком.
90438 ONA 0372 544/600мм, брусена сива 794 ден. по ком.
90077 ONA 0372 32/50мм, брусена црна 213 ден. по ком.
90079 ONA 0372 256/350мм, брусена црна 452 ден. по ком.
90078 ONA 0372 128/200мм, брусена црна 277 ден. по ком.
90626 ONA 0372 32/50мм, мат бела 207 ден. по ком.
90627 ONA 0372 128/200мм, мат бела 325 ден. по ком.
90628 ONA 0372 256/300мм, мат бела 463 ден. по ком.
90629 ONA 0372 544/600мм, мат бела 803 ден. по ком.
90704 ONA 0372 544/600мм, брусена црнa 801 ден. по ком.
90811 ONA 0372 544/600мм, брусен челик 803 ден. по ком.