Име Silver Soft сет вoдилки со целосно извлекување
Производител Emuca
Потекло Италија
Материјал Челик
Шифра Опис Цена
91778 Silver Soft сет вoдилки со целосно извлекување 30kg/490mm 1095 ден. по сет
91779 Silver Soft сет вoдилки со целосно извлекување 30kg/440mm 904 ден. по сет
91780 Silver Soft сет вoдилки со целосно извлекување 30kg/390mm 832 ден. по сет
91781 Silver Soft сет вoдилки со целосно извлекување 30kg/340mm 808 ден. по сет
91782 Silver Soft сет вoдилки со целосно извлекување 30kg/290mm 783 ден. по сет