Име Vertico Synchro-inset
Димензии L=1200/2500mm
Производител Hettich
Потекло Германија
Материјал Метал
Опис Сетот ги содржи сите потребни елементи за синхронизирано лизгање на две врати (дрво или во алуминиумски профил); Сетот вклучува водилка, со должина од 1200-2500мм, зависно од висината на вратата и потребниот простор за лизгање; Напомена: Горната врата служи како тег за контратежа на долната врата; Двете врати треба да се со идентична тежина; Сетот содржи: Две водилки со фабрички вграден лизгачки систем, 16 завртки со подлошки