Име X91N Шарка 165° клип
Димензии Ø 35mm
Финиш никел
Производител Emuca
Потекло Италија
Материјал Челик
Опис • Со Ø 35mm • Монтажа и демонтажа на вратата без алат • За дебелина на врата од 14-26mm • 3Д подесување (со соодветна подлошка) • Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm • Длабинско подесување преку штраф со навој
Шифра Опис Цена
90939 X91N Шарка 165° клип 156 ден. по ком.