Име Zero – спојник за профил
Финиш Црн
Производител Emuca
Потекло Италија
Материјал Метал
Опис • Спојник за врзување на 2 или 3 профили • Материјал: замак, црна боја • Сите потребни додатоци за монтирање се вклучени