Име ZL F012 ST9 Red Magma Granite/ AC10
Димензии 25x25x4100mm
Производител Egger
Потекло Австрија
Материјал Пластика
Линк до каталог Z.L. F012 ST9 Red Magma Granite/ AC10
Опис Завршните лајсни се со идентичен декор како декорот на работната плоча. Се продаваат на пола должина и цела односно Л=2050мм или Л=4100мм
Шифра Опис Цена
91319 F012 ST9 Red Magma Granite/ AC10 391 ден. по м
1249 AC10 завршеток за з.л. десен, антрацит 24 ден. по ком.
1250 AC10 завршеток за з.л. лев, антрацит 24 ден. по ком.
1251 AC10 внатрешен агол за з.л., антрацит 29 ден. по ком.
1330 AC10 надворешен агол за з.л., антрацит 36 ден. по ком.