Име ZL F204 ST75 White Carrara Marble/AC01
Димензии 25x25x4100mm
Производител Egger
Потекло Австрија
Материјал Пластика
Опис Завршните лајсни се со идентичен декор како декорот на работната плоча. Се продаваат на пола должина и цела односно Л=2050мм или Л=4100мм
Наслов Z.L. F204 ST75 White Carrara Marble/AC01
Шифра Опис Цена
91326 F204 ST75 White Carrara Marble/AC01 438 ден. по m
737 AC01 завршеток за з.л. десен, бел 27 ден. по ком.
739 AC01 завршеток за з.л. лев, бел 27 ден. по ком.
1230 AC01 внатрешен агол за з.л., бел 32 ден. по ком.
1231 AC01 надворешен агол за з.л., бел 40 ден. по ком.