Име ZL H1486 ST36 Pasadena Pine/ AC11
Димензии 25x25x4100mm
Производител Egger
Потекло Австрија
Материјал Пластика
Опис Завршните лајсни се со идентичен декор како декорот на работната плоча. Се продаваат на пола должина и цела односно Л=2050мм или Л=4100мм
Наслов Z.L. H1486 ST36 Pasadena Pine/ AC11
Шифра Опис Цена
91342 H1486 ST36 Pasadena Pine/ AC11 438 ден. по m
6200 AC11 завршеток за з.л. лев, темно сива 27 ден. по ком.
6201 AC11 завршеток за з.л. десен, темно сива 27 ден. по ком.
6204 AC11 внатрешен агол за з.л, темно сива 32 ден. по ком.
6199 AC11 надворешен агол за з.л., темно сива 40 ден. по ком.