Име ZL H193 ST9 Oak Butcherblock /AC03
Димензии 25x25x4100mm
Производител Egger
Потекло Австрија
Материјал Пластика
Опис Завршните лајсни се со идентичен декор како декорот на работната плоча. Се продаваат на пола должина и цела односно Л=2050мм или Л=4100мм
Наслов Z.L. H193 ST9 Oak Butcherblock /AC03
Шифра Опис Цена
91343 H193 ST9 Oak Butcherblock /AC03 438 ден. по m
3090 AC03 завршеток за з.л. лев, беж 27 ден. по ком.
3100 AC03 завршеток за з.л. десен, беж 27 ден. по ком.
3102 АС03 внатрешен агол за з.л. беж 32 ден. по ком.
4766 АС03 надворешен агол за з.л. беж 40 ден. по ком.