Име ZL H3176 ST37 Pewter Halifax Oak/ AC07
Димензии 25x25x4100mm
Производител Egger
Потекло Австрија
Материјал Пластика
Опис Завршните лајсни се со идентичен декор како декорот на работната плоча. Се продаваат на пола должина и цела односно Л=2050мм или Л=4100мм
Наслов Z.L. H3176 ST37 Pewter Halifax Oak/ AC07
Шифра Опис Цена
91349 H3176 ST37 Pewter Halifax Oak/ AC07 438 ден. по m
738 AC07 завршеток за з.л. десен, кафен 27 ден. по ком.
740 AC07 завршеток за з.л. лев, кафен 27 ден. по ком.
1323 AC07 надворешен агол за з.л., кафен 40 ден. по ком.
3084 AC07 внатрешен агол за з.л., кафен 32 ден. по ком.